Paul Opatas prestevielse
Bilder fra ordinasjonsmessen 21. april 2018

Alle foto: Mats Tande/Katolsk informasjonstjeneste
84 photos · 2 videos · 944 views