NGÀY HỘI CỰU - ĐƯƠNG - TÂN 2017
Ngày 22/10/2017, Với chủ đề “Connect in Jesus”, Nhóm SVCG TB – HN đã tổ chức thành công ngày Lễ Cựu – Đương – Tân – đặc sản tinh thần luôn diễn ra hằng năm nhằm gắn kết các thế hệ thành viên trong Đại gia đình lớn này.
Chúa Giê su đã từng thưa cùng Đức Chúa Cha “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”. Trong Giê-su, chúng ta NÊN MỘT! Dù khoảng cách giữa các thế hệ là hơn 10 năm tuổi, dù khác biệt trong cách suy nghĩ của anh chị “già” và các em tân sinh viên, nhưng tất cả những ngăn cách to lớn ấy đều trở nên nhỏ bé khi chúng ta được kết nối bởi tình yêu của Đức Giê su. Vì lẽ đó Đại Gia Đình SVCG Thái Bình đã lựa chọn câu chủ đề “Connect in Jesus” trong Đại Lễ năm nay như một lời nhắc nhở về sự gắn kết và hiệp nhất của tất cả các thế hệ Cựu – Đương – Tân......
---------------------------
Thông tin chi tiết:
Nhóm SVCG Thái Bình – Hà Nội
Fanpage: www.facebook.com/svcgtbhn/
Group : www.facebook.com/groups/svcgtb/
Youtube: www.youtube.com/c/truyenthong5tan
Web: svcgthaibinh.net
Email: btt.svcg.thaibinh@gmail.com
-------
#ledaiket2017 #svcgtbhn #bttsvcgtbhn #5tannews
1,794 photos · 2,012 views
1 3 4 5 6 7 ••• 17 18