Διάλογος 3D Initiative
"Αλληλεγγύη των Γενεών: Οριοθετώντας και Αναγνωρίζοντας το Έλλειμμα"
Από την Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις και τους λοιπούς φορείς του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης
22 photos · 69 views