Tajemník úřadu poděkoval pracovníkům VPP za opravu a vyčištění zastávek, červenec 2019
V minulých dnech opravila a natřela četa Veřejně prospěšných prací ÚMOb pod vedením Ing. Evy Davidové osm autobusových zastávek na k.ú. Hrabová. Tajemník úřadu jim tímto veřejně děkuje za prospěšné dílo vykonané nad rámec běžných pracovních povinností.

Ing. Jan Socha

tajemník
8 photos · 8 views