Příloha zápisu kontrolního výboru, září 2017
Předmětný dopis se týká nesouhlasu nájemníků s rozhodnutím Rady o nesnížení nájmu, který nájemníci požadovali s ohledem na technický stav obytného domu Příborská 15/484, na který dlouhodobě poukazují a žádají sjednání nápravy.

- odvodnění domu
- síta (mříže) do sklepních oken
- zateplení domu
- opravu poškozeného chodníku před domem
- zateplení štítové zdi
- informaci, kolik ÚMOb zaplatil za odvodnění a chodník za domem
- požadavek na prořezání stromů na západní straně

Autor: Karel Navrátil
Pořízeno: 2017
13 photos · 22 views