Quản lý Chuỗi cung ứng, T4/2015
Khoá học: Quản lý Chuỗi cung ứng
Ngày: 27-28/3 & 04/4/2015
GV: TS. Nguyễn Văn Hợp & ThS. Nguyễn Tiến Dũng
9 photos · 13 views