Brukske Schimmelwijk
Tussen 23 september en 28 oktober deed de SP onderzoek gedaan naar vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen in ‘t Brukske. De SP sprak in totaal met 217 huurders van de in totaal 380 bezochte huurwoningen. Van de 217 huurders gaf meer dan de helft (54%) aan dat ze last hadden van vocht en schimmel in hun woning. Van de ondervraagde huurders gaf 64% aan dat ze de problemen hadden aangegeven bij Wonen Limburg Venray. Een kleine driekwart van de huurders (71%) is absoluut niet tevreden hoe Wonen Limburg Venray de vocht- en schimmelproblemen oplost.
63 photos · 23 views