new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Image from page 183 of "De Occulta Philosophia LOC 1533" (1533) | by leetarukalev
Back to photostream

Image from page 183 of "De Occulta Philosophia LOC 1533" (1533)

Title: De Occulta Philosophia LOC 1533

Identifier: DeOccultaPhilosophiaLoc1533

Year: 1533 (1530s)

Authors: Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius, 1486-1535

Subjects: Occult magick sorcery demonology Kabbalah

Publisher:

 

 

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

 

 

Text Appearing Before Image:

, in robufto homine: in delicatioricorpore, partes tres cum dimidia, feu, quatum eft a fummo peftore in imupcften.CircuIus pedtoris per alas ad tergum,partesquinquc,uidelicct qua-tum longitudinis totius mediu. A fummo uertice ad nodum gul* j funt to CLXVIir, DE OCCVLTA PHILOSOPHIA. tiusaltirudinisduaedecimEetcriis^eleuatisinaltubracIiiis^cubitusacccdirjfummo ucrtici. Cxteru nuncquxadhuc rcliqux commenfurationes fibequalcs funt/peftemus. Quantum cft a mcnto ad fummu pcflus.tanta eftlatitudo colli:quantum a fummo pcclore ad umbilicu,ranra eft colli circulatio:quantu a mento in fupremu ucrticc,tanta eft latitudo cincturx: qua»tum cft ab interciliis ad fummas narcs, tantu a iugulo diftat produitio mcti:quantuq; a fummis naribus ad mentu,tatum a iugulo ad ima gula. ltemoculoty ab intcrciliis ad interiorcsangulos concauitas, ac fummaiy nariumprominentia, & quod ab imis naribus adcxtrcmu fupremilabri interftitiiicft, hxc tria funt intcr fc xqualia. A fummo ungue indicis ad ima eius iun-

 

Text Appearing After Image:

& u ram, arq; abinde ubi manus brachio colligatur in parte fylueitri, in do-mcftica quoq; a fummo unguc medii ufq; in imam iun 8. ura ,& abmdead reJtritfa manus, omnes hxportiones inter fe xquales. M aior indicis articu*lus altitudinc frontis xquat:reiidui duo, a d cxtremu unguc xquant nafumabintcrciliisuidelicctinfummasnaresprimus&iraiorarticulusmcdiixcjpollet illi fpatio quod eft ab imis naribus in cxtremu mentu: & fecudus me-dii tantus cft,quantu ab imo mento ad fupremu inferioris labri: tertius ue-ro,quantu ab orcadinfcrioranariu:tora autc manus,quantus totus uultus. LIBER SECVNDVS. LXI3J. Maior pollicis articulus dar oris operturam:S£quod eft ab imo mcto ad Ca-prcmum inferioris labri:minor uero quantum a fupremo imi labri ad imasnares, omnium extremorum articulorum quos onychios uocant, unguesobtinentiuftammcdictatem. Abinterciliisadcxtrcmos oculorumangu-los rantumeft,quantumab angulisillisadprimas aures. Altitudo frontis,longitudo nafi,latitudo oris,per fupremum

 

 

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

31 views
0 faves
0 comments
Taken on May 27, 2014