AUTO RIKENON 55mm f/1.4 M42
All photos taken with an AUTO RIKENON 55mm f/1.4 M42 lens (Canon 5D MII) at f/1.4. more: fb.com/hispansphotoblog
12 photos · 1,706 views