Jupiter-9 85mm f/2 M42
hispan.hu
4 photos · 62 views