2018-10-10-Thầy Bùi Duy Tâm
Hôi ngộ với một số cựu sinh viên y khoa Minh Đức và y khoa Sài Gòn
9 photos · 98 views