2018-02-24-Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
(Lycée Yersin Dalat)
21 photos · 21 views