2018-02-23-Khách sạn Minh Tâm
(20 đường Khe Sanh, đầu dốc Mimosa, Đà Lạt)
11 photos · 25 views