ராஜாவும் பிறரும் - நூல் அட்டை

  Newer Older

  என். சொக்கன் அவர்களின் ராஜாவும் பிறரும் நூலுக்கான அட்டைப் படம். இந்நூலை தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு இலவசமாக கிடைக்கும் பொருட்டு freetamilebooks.com தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

  மூல ஓவியம் -

  இந்த அட்டைப்படம் Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International எனும் கிரியேட்டிவிவ் காமென்ஸ் உரிமத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.

  இதனால் இந்த அட்டைப்படத்தினை உள்ளபடியே பகிர யாவருக்கும் உரிமையுண்டு. ஆனால் வர்த்தக ரீதியாக இதனை பயன்படுத்த இயலாது.

  Book Covers by Jegadeeswaran Natarajan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

  - ஜெகதீஸ்வரன் நடராஜன்

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts