new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Slotje Limburg (Oosterhout, Noord-Brabant) (2) | by RuudMorijn-NL
Back to photostream

Slotje Limburg (Oosterhout, Noord-Brabant) (2)

Slotje Limburg (2), Oosterhout, Noord-Brabant, The Netherlands

 

In Oosterhout staan verschillende slotjes. Rond 1300 vestigden verschillende adellijke families zich in Oosterhout die voor zichzelf een huis (slotje) bouwden. Van deze 'slotjes' zijn er nu nog vijf over, waarvan vier aan de Ridderstraat. Het merendeel is in de negentiende eeuw min of meer gemoderniseerd.

 

Slotje Huize Limburg dateert vermoedelijk van het begin van de vijftiende eeuw. Het slotje heeft overigens door verbouwingen en modernisering een groot deel van zijn oorspronkelijke karakter verloren. Toch zijn er nog voldoende bewijzen van aristocratische herkomst: de grachten, de omvang, de beide hoektorens en het restant van een derde hoektoren, zijn situering en de beplanting rondom. Het gebouw is van 1938 tot 1980 eigendom van de gemeente Oosterhout geweest; het functioneerde in die jaren als stadhuis. Momenteel is het in gebruik als bedrijfspand.

 

www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=ODB:Rijksmo...

 

In the municipality Oosterhout are several ‘slotjes’ (small castles). Around 1300 several noble families settled in Oosterhout. They built for themselves a ‘slotje’. From this 'slotjes' there are now five, including four in the Ridderstraat. The majority is modernized in the nineteenth century more or less.

 

‘Slotje Huize Limburg’ was probably built in the beginning of the 15th century. The ‘slotje’ has lost much of its original character through renovations and upgrading. However, there are sufficient evidence of aristocratic origin: the canals, the size, the two corner towers and the remainder of third corner tower, its location and the vegetation around. The building was from 1938 to 1980 the property of the municipality Oosterhout, it functioned in those years as City Hall. Currently it is in use as office building.

  

© All of my photos are unconditional copyrighted unless explicitly stated otherwise. Therefore it is legally forbidden to use my pictures on websites, in commercial and/or editorial prints or in other media without my explicit permission.

Some of my photos are sold at reasonable prices through various stock photo agencies.

For example look here for my images on Nationale Beeldbank (Dutch language):

www.nationalebeeldbank.nl/search.pp?sourceids=2697

7,344 views
27 faves
171 comments
Taken on February 14, 2009