KHUNG CẢNH CÚNG DƯỜNG HỘ MA TRONG ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ
Những hình ảnh cúng dường hộ ma trong Đàn Pháp Chuẩn Đề đêm 15-04.2017 tại chùa Phật Huệ
38 photos · 49 views