Spooky Halloween with International Students - Straszny Halloween z międzynarodowymi studentami
W ostatnim tygodniu października, Buddy Programme zorganizował dla studentów imprezę Halloween w Studenckim Centrum Kultury. Każdy, kto przyszedł na to wydarzenie przebrany lub pomalowany otrzymał drobny upominek. Co więcej, aby zachęcić do wzięcia udziału w zabawie jak najwięcej osób, zorganizowany został konkurs na: najlepszy makijaż, najlepsze przebranie, najlepszego tancerza, najśmieszniejszy kostium i najbardziej przerażający kostium.
Oprócz zabawy przy mrocznej muzyce i strasznych strojach, uroku tej nocy dodawały przerażające dekoracje i przekąski przygotowane przez Mentorów.


The last week of October, Buddy Programme organized a Halloween party for students in the Student Culture Center. Everyone who came to this event dressed up received a small gift. What's more, to encourage the participation of as many people as possible, a contest was organized for: the best makeup, the best costume, the best dancer, the funniest costume and the most frightening costume.

Apart from having fun with dark music and scary costumes, the thrill was enhanced by frightening decorations and snacks prepared by the Mentors.
64 photos · 195 views