Schola Pragensis 2018
23. ročník veletrhu školství a vzdělávání v hlavním městě Praze
Hlavní město Praha prostřednictvím odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy připravilo 23. ročník přehlídky a výstavy oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol, který se bude konat ve dnech 22. až 24. listopadu 2018 v Kongresovém centru Praha.
Veletrh SCHOLA PRAGENSIS je určen zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.
Veletrh Schola Pragensis se rovněž zaměřuje na celoživotní vzdělávání, kdy školy samotné prezentují širokou nabídku kurzů, rekvalifikací, seminářů a workshopů.
Aktivity veletrhu Schola Pragensis jsou v souladu s aktivitami a opatřeními Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP1)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289
642 photos · 8,165 views
1 3 4 5 6 7