Publicatie en publieke bijeenkomst Rli-advies Waardevol Toerisme: onze leefomgeving verdient het
Op 6 september 2019 is het advies ‘Waardevol Toerisme: onze leefomgeving verdient het’ gepubliceerd. Het is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Op 12 september 2019 heeft een drukbezochte publieke bijeenkomst plaatsgevonden in Den Haag waarbij het advies is gepresenteerd. Bestuurders, ondernemers en wetenschappers gingen onder leiding van een dagvoorzitter met elkaar in gesprek waarbij enkele aanbevelingen van het advies werden uitgediept.

In het advies stelt de raad dat Nederland op een kruispunt staat: laten we toerisme ongebreideld groeien, of gaan we gericht sturen op waardevol toerisme? De Rli geeft dat een perspectiefwisseling nodig is voor een toekomstgericht toerismebeleid en hoe dit concreet vorm kan krijgen. De perspectiefwisseling houdt in dat de overheid samen met de sector en de samenleving moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dat is nodig om een goede balans te vinden tussen enerzijds het economisch voordeel en anderzijds de draagkracht van de leefomgeving en het draagvlak onder bewoners.
22 photos · 130 views