Rli-symposium 'Van B naar Anders'
Voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet en het spoor is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie moet meer aansluiten bij de technologische veranderingen van de vervoersmogelijkheden, de veranderende reisbehoefte en het toenemend belang van duurzame mobiliteit. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’ dat op 23 mei is aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Om het advies toe te lichten en met de betrokkenen uit de mobiliteitswereld te spreken organiseerde de Rli op 30 mei 2018 het symposium 'Van B naar Anders'.19 photos · 90 views