Legger van kohier belasting op deuren en vensters Rosmalen 1811
Stadsarchief 's-Hertogenbosch, toegang 474, Archief gemeente Rosmalen 1811-1932, invnr 655

Met tevens: Mandementen prefect departement Monden der Rijn vaststelling bijdrage Rosmalen 1811, 1812
22 photos · 71 views