new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Adult Content

You must be signed in to see this content. Sign in

Back to photostream

〘♢〙Midnight Lagoon

【ᴅᴇᴛᴀιւѕ.】

┏━━━━━━━━━┓

Hair: taketomi —— mckenna♡

Skin: insol —— mia♡

(with personal blush/eye/face layer overlay)

Eyes: anatomy —— dragon eyes♡

Brows: nar mattaru —— tara brows♡

Lashes: bossie —— ...♡

Lipstick: suicidal unborn —— flavored lip gloss♡

Mesh Head: catwa —— uma♡

Mesh Body: slink —— hourglass♡

Shape: personal —— personal♡

Scales: cynefin —— body scales♡

┗━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━┓

Horns: plastik —— araxxis gacha♡

Ears: mandala —— steking ears♡

Bindi: plastik —— araxxis gacha♡

Tail: plastik —— araxxis gacha♡

Collar: voluptasvirtualis —— charline♡

Top: voluptasvirtualis —— susan♡

Body Chain: voluptasvirtuals —— yilak3♡

Hip Chain: cerberuscrossing —— mucronate chains♡

Tanga: cerberuscrossing —— iron maiden gacha♡

┗━━━━━━━━━┛

  ▸ᴠɪsɪᴛ ᴛʜᴇ ʙʟᴏɢ @ ᴋɪᴛsᴜɴᴇ-ᴛsᴜᴋɪ.ᴄᴏᴍ

 

  ▸ꜰɪɴᴅ ᴜs ᴏɴ sᴏᴄɪᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ

    ▸ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘᴀɢᴇ

    ▸ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ

    ▸ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ

    ▸ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ

    ▸ᴛᴜᴍʙʟʀ

    ▸ᴘʟᴜʀᴋ

    ▸sᴀʀᴀʜᴀʜ

    ▸2ɴᴅ ꜰʟɪᴄᴋʀ

 

Taken @ The Bay

12,680 views
247 faves
9 comments
Uploaded on August 24, 2018