Có phải bạn đang có máy tính bị hỏng? Bạn đang tìm kiếm dịch vụ sửa chữa nhanh chóng? Vua Máy Tính sẽ có các giải pháp để giúp bạn.

Nice Shot

  • JoinedAugust 2017
  • OccupationSài Đồng
  • HometownHà Nội
  • Current cityLong Biên
  • CountryViệt Nam

Testimonials

Have something nice to say about Vua Máy Tính? Write a testimonial