Tốt nghiệp Đại Học Ngân hàng Tp. HCM. Đã làm việc tại nhiều Ngân hàng Nhà nước, Tư nhân & Quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thạnh Võ còn là Chuyên gia tư vấn về mảng tài chính cá nhân.

  • JoinedDecember 2019
  • OccupationTư vấn tài chính
  • HometownHố Chí Minh
  • Current cityHố Chí Minh
  • CountryViệt Nam

Testimonials

Have something nice to say about Thạnh Võ? Write a testimonial