Tretji člen je spletna skupnost državljank in državljanov, ki želimo imeti vpliv na odločitve širšega javnega pomena.

Poimenovali smo se po tretjem členu naše ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Naše poslanstvo je spodbujanje neposredne demokracije. Želimo si združiti in aktivirati državljanke in državljane Slovenije, da bi skupaj oblikovali državo in družbo, kakršno si želimo. Naše temeljna načela so poštenost, socialna pravičnost ter odgovornost do narave in okolje. Organiziranost v spletnem okolju nam omogoča, da šibke glasove posameznikov učinkovito združimo v močna in vplivna sporočila civilne družbe, ki jih odločevalci ne morejo preslišati.

Več o Tretjem členu, našem delovanju ter aktualnih in preteklih kampanjah si oglejte na www.tretjičlen.si.

Following (2)

 

Testimonials (0)

Tretji člen doesn't have any testimonials yet.

Name:
Tretji člen
Joined:
October 2011
I am:
Other and Open