Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling voor meer divers talent in de (sub)top. In 2016 zijn twee toonaangevende stichtingen samengevoegd met samen meer dan 30 jaar ervaring op het vlak van diversiteit en inclusiviteit.

•Stichting Opportunity in Bedrijf en Advies opgericht in 1996 op initiatief van de Ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNO-NCW en sinds 2001 een onafhankelijke stichting;

•Stichting Talent naar de Top opgericht in 2007 op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het maatschappelijke veld, VNO-NCW en de SER.

 

Missie en Visie

Klanten en medewerkers zijn divers. Toch zien we dit in de top van organisaties in Nederland onvoldoende terug. Onze missie is diversiteit en inclusiviteit in de top de norm te maken. Waarom? Dit zorgt ervoor dat de besluitvorming en prestaties van het bedrijf verbeteren en dat de talenten van alle medewerkers worden benut. Voor zowel de medewerkers als de organisatie is het dus logisch, slim én fair.

 

Talent naar de Top ondersteunt organisaties op drie manieren. Allereerst met ons Charter. Door het Charter Talent naar de Top te ondertekenen, leggen organisaties hun commitment en doelstellingen vast waarna wij hen jaarlijks op voortgang monitoren. Samen vormen de ondertekenaars onze community. Wij zorgen met cross company programma’s en bijeenkomsten ervoor dat deze voorhoede elkaar ontmoet, inspireert en motiveert. Daarnaast bieden wij advies en training gericht op het versterken van inclusief leiderschap. Want wij weten: geen diversiteit zonder inclusiviteit.

Read more

Testimonials

Have something nice to say about Talent naar de Top? Write a testimonial