Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Liên Giáo Phận Köln - Aachen

- Nếu Quý Vị không đồng ý cho Giáo Đoàn La Vang đăng hình ảnh của bản thân, xin liên lạc với songductin.webmaster@gmail.com, xin cám ơn.

songductin's favorite photos from other Flickr members (3)

  • Michael by Catholic Covers
  • Dai Duc Me La Vang  by daminhqua
  • 001 by Tran-Hai
 

Following (4)

 

Groups (1)

 

Testimonials (0)

songductin doesn't have any testimonials yet.

Name:
Giáo Đoàn La Vang
Joined:
October 2017
Hometown:
Köln - Aachen
Website:
http://songductin.de