Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja uzturēts profils, kurā tiek publicētas ar Saeimas darbu saistītas fotogrāfijas. Fotogrāfiju publicēšana notiek saskaņā ar personas datu apstrādes nosacījumiem www.saeima.lv/lv/datu-apstrade

This profile is maintained by Public Relations Department of Parliament of Latvia.

E-pasts/Email: prese@saeima.lv
Mājaslapa/Web www.saeima.lv
YouTube: www.youtube.com/user/SaeimaSAB
Twitter: www.twitter.com/Jekaba11

AUTORTIESĪBAS

Saeimas mājaslapā, publikācijās, informatīvajos materiālos un sociālo tīklu kontos (Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram u.c.) publicētais saturs ir aizsargājams atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Visas mantiskās tiesības uz publicētajām fotogrāfijām, audiovizuālajiem materiāliem, infografikām, animācijām u.c. (turpmāk – Materiāli), kas publicētas ar atsauci uz Saeimu, pieder Saeimai.

Saeimai kā mantisko tiesību īpašniekam piederošos Materiālus informatīvos nolūkos drīkst pārpublicēt vai citādi izmantot bez īpašas saskaņošanas ar Saeimu un Materiālu autoriem. Materiālus nedrīkst izmantot veidā, kas diskreditē Saeimu un Materiālos attēlotās personas vai rada maldīgu priekšstatu par Materiālu uzņemšanas apstākļiem. Materiālu pārpublicēšanas vai citādas izmantošanas gadījumā atsauce uz Saeimu un Materiālu autoriem (ja tādi norādīti) ir obligāta.

Materiālu izmantošana citos nolūkos jāsaskaņo ar Saeimu, rakstot e-pastu uz adresi prese@saeima.lv.

COPYRIGHTS

The content published on the Saeima website, publications and informative materials of the Saeima, as well as information posted to the social media accounts of the Saeima (Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc.) are protected under the relevant copyright laws and regulations.
All photographs, audio-visual materials, infographics, animations, etc. (hereinafter – the Content) published with a reference to the Saeima are the property of the Saeima.
The Saeima’s Content can be republished or otherwise used for information purposes without express consent of the Saeima or the authors of the Content. It is prohibited to use the Content in a manner that discredits the Saeima and the individuals depicted in the Content, or misleads about the circumstances in which the Content was created. When republishing the Content, it is mandatory to make a reference to the Saeima and the authors of the Content (if they are listed).
The use of the Content for any other purposes must be coordinated with the Saeima via e-mail prese@saeima.lv.

Photos of Saeima (109)

Following (15)

See more...

Testimonials (0)

Saeima doesn't have any testimonials yet.

Joined:
September 2009
Website:
http://www.saeima.lv