Hi there and thanks for looking at my pictures. I am an enthusiastic amateur photographer living in north Wales and above all I like to photograph landscape and nature.

I do photograph people as well, but most of my pictures of human subjects are restricted to friends. If you know me and would like to see them, just register with Flickr (which is free) and let me know, and I can give you access to them.

If you would like to make use of any of my pictures, particularly in a good environmental cause, then do get in touch as I will probably allow you to do this for free, so long as they are credited. But these pictures are copyright and you are not to use them without permission.

Flickr is an absolutely brilliant forum and it's a privilege share my photos on it and to use it to see other people's work. It's done wonders for my photography. Please feel free to comment, and to leave constructive criticism.

Rory

Rory Francis - View my most interesting photos on Flickriver

Rory Francis. Get yours at bighugelabs.com/flickr


Neu yn Gymraeg......

Haia a diolch am edrych ar fy lluniau i. Ffotograffydd amatur brwdfrydig ydw i, sy'n byw yng ngogledd Cymru ac sy'n hoffu tynnu lluniau o dirwedd a byd natur yn arbennig.

Dwi'n tynnu lluniau o bobl hefyd, ond mae'r rhan fwyaf o'r rhain ar gael i ffrindiau yn unig. Os ydych chi'n fy nabod i, ac yn dymuno eu gweld nhw, cofrestrwch efo Flickr, sydd am ddim, a rhowch wybod i fi, ac mi fedraf i eich galluogi chi i'w gweld nhw.

Os hoffech chi ddefnyddio fy lluniau i, a wnewch chi gysylltu a fi. Mae'n debyg y rhoddaf i ganiatad i chi eu defnyddio nhw, dim ond i chi roi cydnabyddiaeth, yn arbennig os ydi hyn yn hyrwyddo rhyw achos amgylcheddol da. Ond does gennych chi ddim hawl i'w defnyddio heb ganiatad, wrth gwrs.

Mae Flickr yn wych o beth a dwi wrth fy modd yn rhannu lluniau ac yn edrych ar rai pobl eraill. Mae o wedi gwella fy ffotograffiaeth i'n fawr, dwi'n siwr. Mae croeso i chi adael sylwadau, gan gynnwys beirniadaeth adeiladol, os oes gennych rywbeth i'w ddweud.

Rory

Statr for Flickr daily graph

Photos of Rory Francis (9)

  • Llyn Tegid by Rhisiart Hincks
  • Arainneachd Canan is Dualchas by Rory Francis
  • Me by Rory Francis
  • Studiañ / Astudio by Rhisiart Hincks
  • O selaou Rory war Lenn Tegid / Gwrando ar Rory ar lyn Tegid by Rhisiart Hincks
  • We are not amused! by Rory Francis
  • Rory Francis by Rory Francis
  • IMG_1902 by AngharadMadonnaE
  • Bouldering on South Uist by Rory Francis
 

Rory Francis' favorite photos from other Flickr members (205)

Following (118)

See more...

Groups (5050)

Show more... Show fewer...

Testimonials (0)

Rory Francis doesn't have any testimonials yet.

Name:
Rory Francis
Joined:
August 2007
Hometown:
Blaenau Ffestiniog
Currently:
Blaenau Ffestiniog, Cymru / Wales
I am:
Male and Taken
Occupation:
Public Affairs Officer for Coed Cadw (the Woodland Trust) in Wales