Perspektivet Museum (PEM) er en stiftelse opprettet i 1996, med formål å formidle og utvikle kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra med alternative perspektiver på kultur og samfunn.

PEM er en ung institusjon som har markert seg som et aktivt miljø for samtidsdokumentasjon og formidling. Museet er en del av det nasjonale museumsnettverket, og deltar i nettverk for minoriteter og kulturelt mangfold og i nettverk for samtidsdokumentasjon og forskning.

Ved opprettelsen ble Troms Folkemuseum og samlingene ved Tromsø bymuseum tatt opp i den nye stiftelsen. I tillegg til hovedbygningen i sentrum av Tromsø, eier museet to friluftsanlegg med til sammen 24 antikvariske bygg som inngår i sommersesongens formidlingsprogram. Samlingenes omfang og innhold gjenspeiler derfor Tromsø og omegns museumshistorie fra 1950-tallet og framover.

I 2004 åpnet museet i Storgata 95, et fredet patrisierhus fra 1838 som fra 1911 og 90 år framover fungerte som Folkets Hus. I 2005 ble PEM eier av den vakre trebygningen som ligger nord i Gågata.

Inspirert av aktuelle problemstillinger og Tromsøs nyere historie, driver PEM en prosjektbasert virksomhet, der museets løpende dokumentasjoner gir stoff til utstillinger og annen formidling. Fokus på museet som medium har plassert museumsutstillingen i sentrum for teoretisk og praktisk utforskning. Intensjonen om å være synlig tilstede i den offentlige samtalen styrer innsamling, bevaring, forskning og kommunikasjon.’

Formidling av fotografi innen den dokumentariske sjangeren er et viktig virksomhetsfelt ved museet, og det er i årenes løp utviklet et bredt, internasjonalt samarbeid omkring visning av fotografi av høg kvalitet.

PEM er innvevd i Tromsøs øvrige kultur- og samfunnsliv gjennom deltakelse i årlige arrangementer og utstrakt samarbeid med ulike organiserte og uorganiserte miljøer i byen og distriktet omkring.


Generelle lisensbetingelser:
Bilder i fotoarkivet er publisert under Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND dersom ikke annet er oppgitt under det enkelte bilde. Lisensen tillater deg å laste ned bildene og dele dem med andre så lenge du navngir opphavspersonen. Du kan ikke endre dem på noen måte, eller bruke dem kommersielt.

Mer informasjon om Creative Commons-lisensene finner du her:
creativecommons.org/licenses/?lang=no

Vil du kjøpe høyoppløslige filer, se prisliste på vår hjemmeside.

•Ved bestilling av bilder er det viktig at det oppgis registreringsnummer (f.eks. PEM-FWI-00197), navn og adresse på kjøper og hvorvidt det er til privat eller redaksjonell/kommersiell bruk.
•Hvis ikke noe annet er avtalt leveres bildene i størrelse 30x40cm, JPEG-format og med en punkttetthet på 300.
•Perspektivet Museum leverer kun elektroniske bildefiler, ikke utskrift.

Perspektivet Museum's favorite photos from other Flickr members (184)

Following (569)

See more...

Groups (2222)

Show more... Show fewer...

Testimonials (0)

Perspektivet Museum doesn't have any testimonials yet.

Joined:
February 2012
Website:
Perspektivet