Het Orion College biedt onderwijs dat leerlingen motiveert en uitdaagt om te leren van elkaar en de omgeving in een context waarbij sprake is van waardering voor ieders eigenheid, respect, integriteit, verantwoordelijkheid, zelfdiscipline, betrokkenheid bij anderen. Een leeromgeving waar intermenselijke relaties, communicatie en creativiteit centraal staan. De leerlingen op Het Orion College krijgen een leertraject aangeboden waarbinnen alle ervaringen een plaats kunnen krijgen. Een leertraject waarbij hun eigen leven gezien wordt als deel van een groter geheel. Op Het Orion College weten en accepteren kinderen van zichzelf en elkaar wat hun sterke en zwakke kanten zijn en waar ze elkaars hulp nodig hebben.

Following (1)

 

Testimonials (0)

Orion Lyceum doesn't have any testimonials yet.

Name:
Orion Lyceum
Joined:
August 2007
Hometown:
Breda
Currently:
Breda, Netherlands
Website:
Orion Lyceum