NEWS ØRESUND är en oberoende regional nyhetsbyrå som är ett resultat av ett utvecklingsprojekt som under 2012-2014 drevs i samarbete mellan Roskilde Universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet. Sedan 2015 fortsätter utvecklingen av News Øresund inom Øresundsinstituttet.

 

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Danmark och Sverige med fokus på Öresundsregionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse med finansiering från ett drygt 100-tal medlemmar inom offentlighet och det privata näringslivet i Danmark och Sverige.

Read more

Showcase

Testimonials

Have something nice to say about News Oresund? Write a testimonial