Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn llywodraeth Cymru i gyfrif.
______________________________________________

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales and holds the Welsh government to account.


www.cynulliadcymru.org
www.assemblywales.org

Dilynwch y Cynulliad ar Twitter:
@CynulliadCymru
Follow the Assembly on Twitter:
@AssemblyWales


Dewch yn gefnogwr o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar Facebook
Become a fan of The National Assembly for Wales on Facebook

Photos of National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru (2)

 • WALES ¦ National Match Champions 2016 by Captain Roger Fenton 1860
 • WALES WIN ¦ THE NATIONAL MATCH by Captain Roger Fenton 1860
 • 29 Hydref 2012 - Malta / 29 October 2012 - Malta by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 25 October 2012 - Slovenian Ambassador / 25 Hydref 2012 - Llysgennad Slofenia by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 30 Medi 2012 - Dirprwy Lywydd yn Nant Gwrtheyrn / 30 September 2012 - Deputy Presiding Officer at Nant Gwrtheyrn by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 6 Hydref 2012 - Gwyl Fwyd Bannau Brycheiniog / 6 October 2012 - Brecon Beacons Food Festival by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 14 September 2012 - Olympians and Paralympians / 14 Medi 2012 - Olympaidd a Pharalympaidd by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 14 September 2012 - Olympians and Paralympians / 14 Medi 2012 - Olympaidd a Pharalympaidd by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 14 September 2012 - Olympians and Paralympians / 14 Medi 2012 - Olympaidd a Pharalympaidd by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 14 September 2012 - Olympians and Paralympians / 14 Medi 2012 - Olympaidd a Pharalympaidd by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 14 September 2012 - Olympians and Paralympians / 14 Medi 2012 - Olympaidd a Pharalympaidd by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 • 14 September 2012 - Olympians and Paralympians / 14 Medi 2012 - Olympaidd a Pharalympaidd by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
 

National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru's favorite photos from other Flickr members (8)

 • wall 5 by Vertigogen
 • Wrexham Public Library Millennium Mural 10/11/05 by sarahgb(theoriginal)
 • The Old Pub by KLAVIeNERI
 • Former library  GJC_ 002644_edited.jpeg by j_on_tour
 • The Mystery of the Floating Lamp by Squirmelia
 • Tiger Bay Brawlers by Croatoan Design
 • Highly Commended Product Brochure Category by Antalis UK
 • Highly Commended Product Brochure Category by Antalis UK
 

Following (4)

 

Groups (2828)

Show more... Show fewer...

Testimonials (0)

National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru doesn't have any testimonials yet.

Name:
National Assembly for Wales
Joined:
June 2009
Currently:
Wales
Website:
National Assembly for Wales