Artistic statement

My oeuvre focuses on impacts of urbanization and gentrification, civic rights and participatory citizenship, documentary sustainability of local cultures, devastation of nature caused by humankind. Cities are arenas in which inhabitants shape their idiosyncratic mode of living and their shelters. They happen to be the reflection of the societies that erected them, you can read into a culture from the settlements they built / build. They are open air anthropology / ethnography museums where you can observe the “real” soul, in other words the “genius loci.”

I see producing documentary / fictitious works on the sustainability of cultural, architectural heritage and memory as a form of activism and resistance. While doing this, I aim to defamiliarize ordinariness and make the resulting visuality provide basis for an unexpected perception.

The unique text that the highly respected Istanbul-based author, writer, playwright and poet Murathan Mungan wrote for my very first monograph titled “New Turkey,” sheds light on my creation instincts: “When one views Murat Germen’s works, which display a combination of mastery and craftsmanship, one notices at the very outset that he is a photographer with a point to prove. In his photographs, with constant reference to space, the question ‘where is this place?’ gains particular importance; [as the artist’s photographs], to use Lefebvre’s definition, are involved in the ‘production of space.’ ”

Mungan goes on as follows: “In my opinion, Murat Germen’s eye has a ‘cinemascopic’ sensitivity. This is the kind of sensitivity that includes qualities such as being able to expand laterally and pursues continuity, sustenance and consistency. Germen extends and expands the frame until the photograph he takes / makes transgresses the reception field of the eye. This technique allows, in each photograph, both for a visual and mental expansion. He does not only take photographs, he produces images. These are images that crystallize and render his argument visible… Germen’s photographs have a textual sub-structure; after viewing just a few of his photographs, we realize that he wants to build a narrative whose roof is spanned by captured moods and conditions. These photographs demand not only to be seen, but also to be read…”

In another text Stephan Berg (Director of the Kunstmuseum Bonn, curator) wrote as the foreword to Germen’s second monograph published by Skira, he asserts: “The city that Murat Germen creates in his group of works Muta-morphosis evinces an inner affinity with Calvino's Invisible Cities. Germen's works also establish a narrative that should not be confused with the city that is described therein, [as he] uses digitality in order to invent a reality which lies beyond the visible. Digitalization is not a formal means for rendering the scenes more spectacular, but serves instead as an instrument for reinforcing the metaphorical subtext of the series beyond what is photographically apparent.”

Kerstin Stremmel (Cologne-based curator, writer, lecturer) calls Germen’s use of digital techniques “photographie automatique” and adds: “Germen uses happenstance systematically, a practice that he has been following in his work since 2008 with the series ‘Ars Accidentalis.’ Such disruptions in the pictorial logic are most likely understood as a kind of ‘automatic writing,’ like that propagated by the surrealists whose experimental manner was sparked by a kind of rejection of control and intentionality. Germen’s strategies also include multiperspectivity, which he links to Ottoman miniatures. Effectually, Germen’s visual sampling techniques are linked with the archaic flatness of the miniatures and the abandonment of perspectivist correctness.”

Finally, Necmi Sönmez (Düsseldorf-based curator, art critic and writer) sees Germen as an artist “mapping global cities as a cartographer” and further emphasizes that he “meticulously compiles enigmatic urban tales globally, like a tasseographer’s fortune telling that exposes future revelations.”

Short Biography

Murat Germen is an artist using photography as an expression / research tool. Born 1965, he currently lives / works in Istanbul and London. Has an MArch degree from Massachusetts Institute of Technology, where he went as a Fulbright scholar and received AIA Henry Adams Gold Medal for academic excellence. Works as a professor of art, photography and new media at Sabanci University in Istanbul. Having many papers, photo series published on architecture / photography / art / new media in various publications; he has lectured at tens of conferences internationally.

His oeuvre focuses on impacts of urbanization and gentrification, civic rights and participatory citizenship, documentary sustainability of local cultures, human devastation of nature. Has two monographies, one published by Skira Rizzoli (Italy/USA) and the other by MASA (Turkey). Has opened/joined over eighty inter/national (Turkey, USA, Italy, Germany, UK, Mexico, Portugal, Uzbekistan, Greece, Japan, Russia, Poland, Iran, India, France, Canada, Bahrain, Korea, Dubai, China, Sweden, Switzerland, Egypt) solo+group exhibitions. The artist is represented by ARTITLEDcontemporary in Netherlands-Belgium, Rosier Gallery in USA. More than 300 editions of the artist’s several artworks are in personal collections of eminent art collectors inter/nationally, in addition to several that are in Istanbul Modern, Proje4L Elgiz Museum of Contemporary Art (Istanbul), Centre of Contemporary Art in Toruń (Poland) collections.

-----------------------

Sanatçı beyanı

Eser külliyatım; kentleşme ve mutenalaştırmanın etkileri, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat gibi konulara odaklanıyor. Kentler sakinlerinin eksantrik yaşama hallerini ve barınaklarını şekillendirdiği alanlardır. Bu yüzden onları inşa eden toplumların aynasıdırlar, bir kültürü kurduğu şehirler üzerinden okuyabilirsiniz. Kentler, toplumların hakiki ruhunu gözlemleyebileceğiniz açık hava antropoloji / etnografya müzeleri gibidirler.

Kültürel, mimari mirasın ve belleğin sürdürülebilirliği konusunda belge / kurgu üretmeyi bir çeşit aktivizm ve direniş biçimi olarak görüyorum. Bunu yaparken sıradanlıktan kaynaklanan aşinalığı kırmayı ve ortaya çıkan görselliğin beklenmedik bir algıya zemin yaratmasını amaçlıyorum.

Murathan Mungan’ın “Yeni Türkiye” adlı ilk monografim için ürettiği özgün yazıda yer alan bazı saptamalar, üretim güdülerime ışık tutuyor: “Murat Germen’in ustalık ve zanaatın bileşimi olan işlerine bakıldığında, onun öncelikle meselesi olan bir fotoğrafçı olduğu görülür. Germen’in mekânda ısrar eden fotoğraflarında, ‘Burası neresi?’ sorusu özellikle önem kazanıyor; [çünkü sanatçının fotoğrafları] Lefebvre’ün tanımıyla ‘mekânı üretmektedir.’ ”

Mungan şöyle devam ediyor: “Murat Germen’in gözü bence ‘sinemaskop’ bir duyarlılık taşıyor. İki yana açılıp yayılabilirlik, devamlılık, süreklilik özelliği gözeten bir duyarlılık bu. Çektiği / kurduğu fotoğrafı gözün alımlama alanının dışına çıkaracak kadar genişletiyor kareyi, genleştiriyor. Bu tutumu her fotoğrafa hem görsel hem zihinsel bir genleşme sağlıyor. Germen sadece fotoğraf çekmiyor, imge üretiyor. Meselesini görünür kılan, kristalize eden imgeler bunlar... Germen fotoğraflarının metinsel bir altyapısı var; birkaç fotoğrafına baktıktan sonra onun yakalanmış anlardan, durumlardan çatısı olan bir anlatı kurmak istediğini anlıyoruz. Yalnızca görülmeyi değil okunmayı da istiyor bu fotoğraflar...”

Bonn Sanat Müzesi direktörü ve küratör Stephan Berg ise, Germen’in Skira tarafından yayınlanan ikinci monografisi için ürettiği yazıda şöyle diyor: “Murat Germen’in Muta-morfoz serisi kapsamında yarattığı kent tasvirleri, Italo Calvino’nun Görünmez Kentler’i ile akrabalık gösteriyor. Germen dijitalliği görünenin ötesinde bir gerçeklik türetmek için kullandığından; işlerin görsel anlatısının, betimlenen kent ile bir tutulmaması gerekiyor. Sayısallaştırma, fotografik düzlemde aşikâr olanın ötesine geçerek eserlerin mecazi alt-metinlerini güçlendiren bir araç olarak ortaya çıkıyor; görüntüyü daha çarpıcı kılmak için benimsenen bir amaç olarak değil.”

Köln’de yaşayan küratör, yazar ve öğretim üyesi Kerstin Stremmel, Germen’in dijital teknikleri kullanım yöntemini “otomatik fotoğraf” olarak adlandırıyor: “Germen, ‘Ars Accidentalis’ serisi ile başlayarak 2008’den beri tesadüf kavramını işlerinde sistematik olarak kullanıyor. Resimselci tavır sürecindeki bu tarz kesintiler; zamanında sürrealistlerin kontrol ve niyet kavramlarını reddetmeleri ile ateşlenen deneysel tavırda olduğu gibi, bir “kendiliğinden yazım” sürecinin parçası olarak algılanmalılar. Germen’in görsellik stratejileri, diğer yandan; yassılık, düzlemsellik içeren ve ideal perspektif sadakatini terk eden Osmanlı minyatürünün üretim mantığına bağladığı, çok-perspektiflilik mefhumunu da kapsıyor.”

Son olarak, Düsseldorf’ta yaşayan küratör, sanat eleştirmeni ve yazar Necmi Sönmez Germen’i “haritacı gibi küresel kentlerin haritasını çıkaran” bir sanatçı olarak gördüğünü ifade ediyor: “Kahve falı kehanetlerinde bulunan falcı edasında yerkürenin farklı şehirlerinden esrarengiz kent masallarını titizlikle bir araya getiriyor...”

Kısa Özgeçmiş

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.

Sanatçının eser külliyatı; kentleşme ve mutenalaştırmanın etkileri, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat gibi konulara odaklanıyor. Skira Rizzoli (İtalya/ABD) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı basıldı. Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Polonya, İran, Hindistan, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre, Mısır gibi ülkeler olmak üzere seksenin üzerinde kişisel / karma sergiye katkıda bulundu. Sanatçı Hollanda-Belçika’da ARTITLED Contemporary ve San Francisco’da Rosier Gallery tarafından temsil edilmekte. Sanatçının farklı eserlerine ait 300’ün üzerinde edisyon, yurtiçi / yurtdışındaki kişisel koleksiyonlara ve Istanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Toruń Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya) koleksiyonlarına dahil edildi.


-----------------------------------------------------
Skira Monograph (2016):
www.rizzoliusa.com/book.php?isbn=9788857228693
www.amazon.com/Murat-Germen-Stephan-Berg/dp/885722869X/re...

muratgermen.com/
www.facebook.com/MuratGermenArtistPhotographer
artsy.net/artist/murat-germen - www.artnet.com/artists/murat-germen/

Photos of muratgermen (2)

  • AlfaRomeo by enderyuk
  • New desktop by Elif Ayiter/Alpha Auer/..../
 

muratgermen's favorite photos from other Flickr members (36)

Following (331)

See more...

Groups (3232)

Show more... Show fewer...

Testimonials (0)

muratgermen doesn't have any testimonials yet.

Name:
murat germen
Joined:
December 2005
Hometown:
istanbul
Currently:
istanbul, turkey
I am:
Male and Taken
Occupation:
artist, academician, photographer
Website:
murat germen, artist
Email:
muratgermen [at] gmail.com