Ministerul Afacerilor Interne apără drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului, proprietatea publică şi privată, îndeplineşte obligaţiile ce îi revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi NATO.
De asemenea, participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă.

Ministerul Afacerilor Interne acţionează pentru asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului în vederea susţinerii unui climat de încredere şi siguranţă publică.

Following (7)

 

Testimonials (0)

RO - Ministerul Afacerilor Interne doesn't have any testimonials yet.

Name:
Ministerul Afacerilor Interne
Joined:
June 2018
Currently:
România
Website:
http://www.mai.gov.ro