Itinerànnia és una xarxa de senders de 2.500 km entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà.

 

Itinerannia es una red de senderos de 2.500 quilómetros que une las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà

 

Itinerànnia is a network of hiking trails that stretches over 2.500 kilometres that joins the regions of Ripollès, Garrotxa and Alt Empordà

 

Itinerànnia est un réseau de chemins de randonée de plus de 2.500 kilòmetres reliant les régions du Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà

Read more

Testimonials

Have something nice to say about Itinerànnia Ripollès-Garrotxa-Alt Empordà? Write a testimonial