Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη

Τηλέφ. 2310 227677, 2310261216

Τηλεομ. [Fax] 2310 269291

Ἱστοσελίς: www.imth.gr

Testimonials

Have something nice to say about Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης? Write a testimonial