Thích chụp ảnh, du lịch, và rất nhiều thứ khác

Ngô Hoàng Phước Long's favorite photos from other Flickr members (66)

Following (10)

 

Groups (1)

 

Testimonials (0)

Ngô Hoàng Phước Long doesn't have any testimonials yet.

Name:
Ngô Hoàng Phước Long
Joined:
August 2006
Currently:
Hue city, Vietnam
I am:
Male
Email:
red.claudius [at] yahoo.com.vn