Công ty Cổ phần Viễn thông FPT HCM (FPT Telecom) khởi đầu từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam. Sau 20 năm hoạt động, FPT HCM đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu khu vực với hơn 6000 nhân viên, 60 chi nhánh trong và ngoài nước.

Website: hcmfpt.vn

Following (0)

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT HCM hasn't listed any contacts yet.

Testimonials (0)

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT HCM doesn't have any testimonials yet.

Name:
FPT HCM
Joined:
December 2016
Hometown:
Hồ Chí Minh
Currently:
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Occupation:
Dịch Vụ Viễn Thông
Website:
FPT HCM