Eiropas Kustība Latvijā ir viena no lielākajām un ietekmīgākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas darbojas politikas jomā.

EKL galvenie mērķi – aktīva Latvijas dalība ES un informētas sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā

Testimonials

Have something nice to say about Eiropas Kustība Latvijā? Write a testimonial