ECCI Việt Nam ecci.com.vn/ là một công ty năng động và sáng tạo cung cấp trên 300 các loại hình dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá dựa trên hơn 30 tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực thi hàng đầu thế giới như là CMMI, ITIL, ISO 27001, ISO 26000, Six Sigma. ECCI Việt Nam luôn đi tiên phong trong việc cập nhật những kiến thức kinh nghiệm quý báu trên toàn thế giới vào trong tất cả các dịch vụ mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trước cả khi họ nhận thức được những nhu cầu đó.

Read more

Showcase

  • JoinedJanuary 2020
  • OccupationTư vấn và Đào tạo Doanh Nghiệp
  • HometownHồ Chí Minh
  • Current cityHồ Chí Minh
  • CountryViệt Nam

Testimonials

Have something nice to say about Ecci? Write a testimonial