www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918691169

  • JoinedFebruary 2020
  • OccupationDân Tài Chính
  • Hometown744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận
  • Current cityHồ Chí Minh
  • CountryViệt Nam

Testimonials

Have something nice to say about Dân Tài Chính? Write a testimonial