Antropólogo. Estudos de Musicoloxía. Artista sonoro e creador de espazos acústicos. Coordinador das propostas sonoras do Festival de Arte Sonora IFI de Pontevedra (Fac.Belas Artes) con outros membros. Co-fundador e membro do colectivo SINSALaudio de Vigo. Actualmente traballa nun proxecto de investigación de Antropología do Son iniciado no Centro de Creación Experimental de Conca, na Facultade de Belas Artes da Universidade de Castilla La-Mancha, trasladado á Facultade de Belas Artes de Pontevedra [escoitar.org]. Doctorando e membro do grupo de investigación Tracker, na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Coordina o proxecto de teletipos digitais [mediateletipos.net], e o portal de Arte Sonora en España [artesonoro.org]. Membro da Comunidade/Asociación de artistas dixitais Alg-a [alg-a.org].

Anthropologist. Musicology’s studies. Sonorous artist and creator of acoustic spaces. Coordinator of the sonorous proyects of the Festival of Sonorous Art IFI of Pontevedra (Fac. Fine arts) with other members. Co-founder and member of the group SINSALaudio of Vigo. Nowadays Wool - spot is employed at a project of investigation(research) at Anthropology of the Sound initiated in the Center of Experimental Creation of Cuenca, at the Faculty of Fine arts of the University of Castilla La-Mancha, moved to the Faculty of Fine arts of Pontevedra. Candidate for doctorate and member of the group of research “Tracker”, in the Faculty of Fine arts of Pontevedra. Coordination of the project of digital teletypes [mediateletipos.net], and the portal of Sonorous Art in Spain [artesonoro.org]. Member of the digital artists association Alg-a[alg-a.org].

Photos of Chiu Longina (1)

  • Chiu Longina & Jochimet by pedrobea
 

Following (23)

See more...

Groups (1)

 

Testimonials (0)

Chiu Longina doesn't have any testimonials yet.

Name:
Chiu Longina
Joined:
October 2007
Hometown:
Pobra de Trives
Currently:
Vigo, España
I am:
Male
Occupation:
Antropólogo
Website:
Chiu Longina Web