CECAP GALICIA, Federación Galega de Empresas de Formación, é unha organización profesional de empresarios privados do ensino, para a representación, xestión, defensa e fomento dos intereses profesionais xenerais e comúns dos seus membros sen discriminación ningunha. A súa data de constitución remóntase a 1987.

 

FINS

 

CECAP GALICIA, Federación Galega de Empresas de Formación ten como finalidade a prestación de servizos sociais, de asesoramento, formación (ocupacional, profesional, continua, etc.) actividades ocupacionais, fomento do emprego, mellora do benestar, loita contra as desigualdades e apoio a integración/inserción profesional, social, educativa, cultural, política e de calquera outra índole semellante destinada ós cidadáns e en especial ós colectivos máis desfavorecidos e de maior dificultade de integración social taales como: mulleres, xuventude...

 

CECAP GALICIA agrupa aos centros dedicados á formación e ao ensino non regulado a través das súas Asociacións Provinciais.

Read more

Testimonials

Have something nice to say about CECAP Galicia? Write a testimonial