1. Chuyên mục: Phòng khám cấy tóc
2. Tên của địa điểm: Phòng khám Cấy ghép tóc y học Quốc tế
3. Địa chỉ: 38 Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 3219 1111
5. Website: cayghepthammy.com
6. Facebook: www.facebook.com/38nguyendu
7. Email: phongkham38nguyendu@gmail.com

Cấy tóc: cayghepthammy.com/cay-toc/
Cấy tóc mai: cayghepthammy.com/cay-toc-mai/
Cấy tóc trên sẹo: cayghepthammy.com/cay-toc-tren-seo/
Cấy tóc đường chữ M: cayghepthammy.com/cay-toc-duong-chu-m/
Điều chỉnh đường chân tóc: cayghepthammy.com/dieu-chinh-duong-chan-toc/
Cấy râu: cayghepthammy.com/cay-rau/
Cấy lông mi: cayghepthammy.com/cay-long-mi/
Cấy lông mày: cayghepthammy.com/cay-long-may/
Cấy lông ngực: cayghepthammy.com/cay-long-nguc/
Cấy lông vùng kín: cayghepthammy.com/cay-long-vung-kin/
Cấy tóc sinh học: cayghepthammy.com/cay-toc-sinh-hoc/
Cấy tóc tự thân: cayghepthammy.com/cay-toc-tu-than/

Tìm chúng tôi trên MXH:
couchsurfing: www.couchsurfing.com/users/2008748061
youtube: www.youtube.com/channel/UCMPSFoC18yowFzQOgj890QQ/about
vimeo: vimeo.com/caytocnguyendu
twitter: twitter.com/caytocnguyendu
tumblr: caytocnguyendu.tumblr.com/
angel: angel.co/phong-kham-c-y-ghep-toc-y-h-c-qu-c-t
ask.fm: ask.fm/caytocnguyendu
angel: angel.co/38-nguy-n-du
medium: medium.com/@caytocnguyendu
500px: 500px.com/caytocnguyendu
instagram: www.instagram.com/caytocnguyendu/
issuu issuu.com/phongkhamcaytoc
pinterest: www.pinterest.com/caytocnguyendu/
pixelhub: pixelhub.me/caytocnguyendu
photoshopcreative: photoshopcreative.co.uk/user/caytocnguyendu
behance: www.behance.net/caytocnguyendu
about: about.me/phongkhamcygheptocquct
Lozi: lozi.vn/phongkhamcaygheptocyhocquocte?
Sheis: www.sheis.vn/dia-diem/phong-kham-cay-ghep-toc-y-hoc-quoc-...
Google +: plus.google.com/u/0/108598484083148048507
Qquora: www.quora.com/profile/caytocnguyendu
www.diachibotui.com/ha-noi/phong-kham-cay-ghep-toc-y-hoc-...
trangvangvietnam.com/listings/1187841825/phong_kham_cay_g...
www.authorstream.com/phongkham38nguyendu/
trello: trello.com/caytocnguyendu

Following (0)

caytocnguyendu hasn't listed any contacts yet.

Testimonials (0)

caytocnguyendu doesn't have any testimonials yet.

Name:
Phòng Khám Cấy Ghép Tóc Y Học Quốc Tế
Joined:
July 2018
Hometown:
Ha noi
Currently:
Ha noi, Việt Nam
Occupation:
Cấy Tóc Thẩm Mỹ
Website:
https://cayghepthammy.com/