Σχόλια είναι ευπρόσδεκτα, εποικοδομητική κριτική, υποδείξεις και διορθώσεις ως προς την αναγνώριση ειδών εκτιμώνται ιδιαίτερα.

Comments are welcome, constructive criticism especially. Suggestions and corrections concerning species id are greatly appreciated.

Showcase

  • JoinedApril 2008
  • OccupationMath teacher
  • Current cityLutsa, Attiki
  • CountryGreece

Testimonials

Have something nice to say about Miltos Gikas? Write a testimonial