Medicine student, veg, anti-NWO.

 

about.me/aLo87

Testimonials

Have something nice to say about Alessandro "aLo" Scardecchia? Write a testimonial