The Polish family business was established in 1993. Since 2010, the 35 hectare farm located in Osieczna near Leszno (Greater Poland Voivodeship) specializes in the production of Christmas trees - Caucasian food - Abies nordmanniana.

We sell Christmas trees wholesale and retail.

We invite wholesale customers to our plantations all year round and please contact us by phone in advance.

 

We are distinguished by:

- fixed price for each Christmas tree - regardless of the height and quality class of the Christmas tree, each tree chosen by the customer costs the same,

- up to a year from over 40,000 Christmas trees ranging from 80 to 300 cm in height and in each quality class,

- wholesale offer from 50 pieces,

- free Christmas tree designation and labeling on the plantation. Labels available for free at the plantation.

- cutting out and packing Christmas trees 1 day before picking up by customers - we guarantee the freshness of the material,

- plantations located close to the S5 route - easy access to the plantation and transport,

- the price of the Christmas tree includes packing in a protective net and loading Christmas trees by our employees,

- we guarantee professional advice on sales and organization of the point of sale,

 

www.choinkihurtowo.pl

choinkihurtowo@gmail.com

tel. +48 601 543 261

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Polska rodzinna firma została założona w roku 1993. Od 2010 roku 35 hektarowe gospodarstwo położone w Osiecznej koło Leszna ( woj. wielkopolskie) specjalizuje się w produkcji choinek - jadły kaukaskiej - Abies nordmanniana.

Choinki sprzedajemy hurtowo oraz detalicznie.

Klientów hurtowych zapraszamy na nasze plantacje przez cały rok i prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Wyróżnia nas:

- stała cena za każdą choinkę - niezależnie od wysokości i klasy jakości choinki każda wybrana przez Klienta, kosztuje tyle samo,

- do wyboru do roku ponad 40 000 choinek w wysokości od 80 do 300 cm i w każdej klasie jakości,

- oferta hurtowa już od 50 sztuk,

- darmowe wyznaczanie choinek i oznaczanie swoimi etykietami na plantacji. Etykiety dostępne gratis na plantacji.

- wycięcie i zapakowanie choinek 1 dzień przed odbiorem przez Klientów - gwarantujemy świeżość materiału,

- plantacje położone blisko trasy S5 - łatwy dojazd do plantacji i transport,

- cena choinki uwzględnia pakowanie w ochronną siatkę oraz załadowanie choinek przez naszych pracowników,

- gwarantujemy fachowe doradztwo w zakresie sprzedaży oraz organizacji punktu sprzedaży,

 

www.choinkihurtowo.pl

choinkihurtowo@gmail.com

tel. +48 601 543 261

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Das polnische Familienunternehmen wurde 1993 gegründet. Seit 2010 ist der 35 Hektar große Bauernhof in Osieczna bei Leszno (Woiwodschaft Großpolen) auf die Herstellung von Weihnachtsbäumen spezialisiert - kaukasische Lebensmittel - Abies nordmanniana.

Wir verkaufen Weihnachtsbäume im Groß- und Einzelhandel.

Großhandelskunden sind herzlich eingeladen, unsere Plantagen das ganze Jahr über zu besuchen. Bitte kontaktieren Sie uns im Voraus telefonisch.

 

Wir zeichnen uns aus:

- Festpreis für jeden Weihnachtsbaum - unabhängig von der Höhe und Qualitätsklasse des Weihnachtsbaumes kostet jeder vom Kunden gewählte gleich viel,

- bis zu einem Jahr von über 40.000 Weihnachtsbäumen mit einer Höhe von 80 bis 300 cm und in jeder Qualitätsklasse,

- Großhandelsangebot ab 50 Stück,

- kostenlose Weihnachtsbaumbezeichnung und -kennzeichnung auf der Plantage. Etiketten kostenlos auf der Plantage erhältlich.

- 1 Tag vor der Abholung durch die Kunden Weihnachtsbäume ausschneiden und verpacken - wir garantieren die Frische des Materials,

- Plantagen in der Nähe der S5-Route - einfacher Zugang zur Plantage und zum Transport,

- Der Preis für den Weihnachtsbaum beinhaltet das Einpacken in ein Schutznetz und das Laden von Weihnachtsbäumen durch unsere Mitarbeiter.

- Wir garantieren professionelle Beratung beim Verkauf und der Organisation der Verkaufsstelle.

 

www.choinkihurtowo.pl

choinkihurtowo@gmail.com

Tel. +48 601 543 261

Read more

Showcase

  • JoinedJune 2013
  • OccupationOsieczna
  • HometownOsieczna
  • Current cityWarsaw
  • CountryPoland

Testimonials

Have something nice to say about Jan Szneider? Write a testimonial