REGGE е търговска марка на ръчни инструменти за стротелството. За разпространение: Марс Трейд ЕООД София 1529, бул. Асен Йорданов№9 тел/факс 02/ 879 12 08
REGGE is a registered trade mark of hand tools for building&construction. Distributor: Mars Trade Ltd, Bulgaria, Sofia 1529; 9 Asen Yordanov blvd. tel/fax +359 2 879 12 08

Following (0)

regge_tools hasn't listed any contacts yet.

Testimonials (0)

regge_tools doesn't have any testimonials yet.

Name:
Mars Trade LTD
Joined:
May 2012