Following (1)

 

Groups (3)

 

Testimonials (0)

namviettien82 doesn't have any testimonials yet.

Name:
Nhôm Kính Nam Việt Tiến
Joined:
July 2011
Hometown:
ho chi minh
Currently:
ho chi minh, Việt Nam
I am:
Male and Single
Occupation:
quản lý
Website:
Nhôm Kính Nam Việt Tiến
Email:
viet0208 [at] yahoo.com